Den Sorte Boks: Flygtningelejre i Ollerup

Denne gang er Den Sorte Boks placeret på p-pladsen ved Dagli'Brugsen i Ollerup, fordi byen i årene 1945-1946 fik femdoblet indbyggertallet. Udstillingen har fokus på de 2.800 tyske flygtninge, som boede i lejre i Ollerup efter 2. verdenskrig. Boksen er åben hver dag kl. 8-21 den 4. juni-4. juli. Der er gratis adgang.

Det var især kvinder, børn og ældre, som flygtede til fods eller med skib til Danmark. De var på flugt fra den fremstormende sovjetiske hær på østfronten. På Sydfyn samledes flygtningene i Ollerup, hvor de bliver indlogeret på Gymnastikhøjskolen, Højskolehjemmet (nu Ollerup Plejecenter), Håndværkerskolen (i dag Ollerup Efterskole) og Folkehøjskolen (i dag Den Frie Lærerskole). Strømmen af flygtninge må have været en stor omvæltning for folk i Ollerup - en by med 500 indbyggere, og nu skulle de huse 2.800 flygtninge.

Lejrene var oprindelig tænkt som en midlertidig løsning. Den danske stat havde en forventning om, at de tyske flygtninge hurtigst muligt kunne sendes hjem. Men de kaotiske forhold i Tyskland umuliggjorde dette. Derfor blev 800 flygtninge sendt til Ærø og Langeland, da vinteren 1945 nærmer sig. Flere af de lokaler og gymnastiksale, hvor flygtningene boede, var dårligt isolerede og svære at opvarme. Først i september 1946 forlader den sidste tyske flygtning Ollerup.

I udstillingen fortælles om dagliglivet i flygtningelejrene, og hvordan den danske befolkning tog imod flygtningene.

På billedet ses en tysk familie i køjesengene på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Foto: Svendborg Byhistorisk Arkiv. 

Arrangement oversigt

Startdato fredag 04. 06. 2021 8:00
Slutdato søndag 04. 07. 2021 21:00
Det foregår Dagli'Brugsen Ollerup

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.