Forskning

I Svendborg Museums afdeling for nyere tid og søfart bedrives både forskning med henblik på publicering og det, man kan kalde ”hverdagsforskning”, dvs. når der til udstillinger, årbøger, høringssvar og formidlingsaktiviteter skabes og inddrages ny viden.

Forskning udført på Svendborg Museum indgår aktivt i vores formidling, der afhænger af de erkendelser, forskningen frembringer. På Svendborg Museum er det de samme personer, der står for både forskning og formidling, og det gør, at forskningsformidlingen bliver en naturlig del af vores virke. Læs evt. om Danmarks Forsorgsmuseums forskning.

Smuglernes Paradis

Af igangværende større forskningsprojekter skal nævnes ph.d.-projektet ”Smuglernes Paradis – moral og stat i Det sydfynske Øhav 1850-2000”, der gennemføres ved Syddansk Universitets Center for Maritim- og Erhvervshistorie 2018-2021 af museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen. Smuglernes Paradis er et kulturhistorisk ph.d.-projekt, der vil kortlægge og analysere smugleriet i Det sydfynske Øhav fra 1850-2000.

Det omfangsrige danske smugleri er blevet betragtet som en kuriøs historie – en man trækker på smilebåndet af. Den internationale forskning i smugleri har behandlet emnet mindre stedmoderligt og stillet nye spørgsmål til smugleriet som fænomen. Det har givet nye erkendelser om fortidens mennesker, deres moral og forhold til staten. Inspireret heraf vil projektet kortlægge det sydfynske smugleris omfang og karakter og på den baggrund give et bud på, hvorfor smugleriet var så omfattende, og hvad det siger om synet på stat og moral i statens periferi.

Ph.d.-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Svendborg Museum og SDU og støttet af Johanne og Aage Louis-Hansen Fonden samt D/S Orients Fond.

Læs Weekendavisens artikel om projektet her: https://www.weekendavisen.dk/2018-38/ideer/moral-paa-graensen

Læs Fyns Amts Avis’ artikel her: https://www.fyens.dk/svendborg/Den-sydfynske-smuglerhistorie-bliver-til-en-phd/artikel/3276793 

Nils
Nils Valdersdorf Jensen
Send mail
62 17 68 25

Titel: Ph.d. studerende og historiker.

Smugleri

Avisartikel fra o. 1976.

Formidling - pris og varighed

Byvandringer
På museets byvandringer oplever du historien lige dér, hvor den skete. Du kan vælge mellem forskellige temaer for byvandringen. Lige fra Svendborg i middelalderen, byens søfartshistorie til byens bagside.

Priser
Gældende ved almindelige byvandringer:
På hverdage: 1.100 kr. for den første time og 550 kr. for efterfølgende timer.
I weekender og på helligdage: 1.600 kr. for den første time og 800 kr. pr. efterfølgende timer.
Har du særlige ønsker, så finder vi ud af det.

Antal
25-30 personer er det optimale, men er I flere kan det også lade sig gøre.

Booking
Ring på telefon 6221 0261 mandag-fredag kl. 10-14 for booking og nærmere information.
Vi anbefaler, at du kontakter os i god tid inden byvandringen finder sted.
Ret til ændringer forbeholdes.

Publikationer Svendborg Museum

Tobak til tiden

Bogen fortæller historien om familievirksomheden Mac Baren Tobacco Company i Svendborg.

Siden 1826 har fabrikken leveret tobak til tiden: langpibetobak, skråtobak, pibetobak, vandpibetobak, rulletobak, snus, cigarer, cerutter og cigarillos. Det er en historie om grundlæggeren Bønnelycke, men først og fremmest om familien Halberg, som har ejet og drevet tobaksfabrikken gennem generationer siden 1887.

Den handler om en stor arbejdsplads i Svendborg og med bogen forsøger forfatteren at identificere de ting, der generationerne igennem har haft betydning for, at Mac Baren i dag lever i bedste velgående, mens så godt som alle andre danske tobaksfabrikker har drejet nøglen om.

Bogen følger virksomheden og den følger familien. Der fortælles om fagligt og politisk engagement. Og om en tragedie under anden verdenskrig. Om at elske sin by og om at ville gøre gavn.

Stålsat

Bogen følger værfternes ”stålsatte” foregangsmænd, først i etableringsfasen og i vilde finanseventyr under 1. Verdenskrigs opskruede økonomi, siden i krisetid med bankerot, bolignød, arbejdskampe og forsøg på at placere skylden for det, som gik galt.

Parallellen til nutidens krise og spekulation er åbenlys.

Værftet krakkede, men blev efter en rekonstruktion Svendborgs største arbejdsplads og vigtigste erhvervsdynamo i det 20. århundrede - indtil den endelige konkurs i 2001.

Østers og havregrød

Købmandsgården Baagøe & Riber i med - og modgang gennem 265 år.

De fleste håndværkere og erhvervsdrivende på Fyn kender virksomheden Baagøe & Riber fra dens tid som byggemarked og tømmerhandel på Svendborg havn. Her kunne man med professionel vejledning foretage sine indkøb i en traditionsrig og stemningsmættet atmosfære.
På rækværket ind til Baagøe & Ribers havneplads ses et lille hul i plankeværket og en taleboble med ordene KIG IND. Historiker Jacob Knage Rasmussen, Svendborg Museum har med Østers og Havregrød - Købmandsgården Baagøe & Riber i med - og modgang gennem 265 år fulgt opfordringen, og det er der kommet et spændende resultat ud af.

D. 26. februar 1744 nedsatte Rasmus Peder Gommesen sig som skipper og købmand i Svendborg. Med ham startede et forretningseventyr der skulle vare i 265 år og gøre navnet Baagøe & Riber kendt over det meste af Sydfyn. I dag kender de fleste virksomheden for dens tid som byggemarked og tømmerhandel på Svendborg havn, men det er langt fra hele historien.

Bogen følger virksomheden i storhedstiden som kornhandler i 1800-tallet, men ikke mindre i den lange og desperate kamp for overlevelse, indtil man endelig d. 1. april 2009 måtte kapitulere.

Historien byder undervejs på kulørte fortællinger, hemmelige aflytninger, kollektive opsigelser,
storhedsvanvid og dramatiske familiefejder, der står på højde med Thomas Manns Huset Buddenbrook.

Svendborg Museum har med denne bog forsøgt at komme bag om det dilemma, der synes at præge mange gamle familieejede virksomheder inklusiv Baagøe & Riber: Tradition eller fornyelse?