Byvandringer med guide

På museets byvandringer oplever du historien lige dér, hvor den skete. Du kan vælge mellem forskellige temaer for byvandringen. Lige fra Svendborg i middelalderen, byens søfartshistorie til byens bagside.

Svendborg i middelalderen

Svendborg i middelalderen

På byvandringen bevæger vi os inden for middelaldervoldene og besøger kirker, klostre, byporte og voldanlæg og kommer tæt på middelalderbyen og dens beboere. 

Søfartshistorie

Svendborg søfartshistorie

På byvandringen kommer vi tæt på søfartsbyen Svendborg, et af de største danske søfartssamfund både før og nu. I byvandringen fortælles om søfartens udvikling fra små buttede jagter til skonnerter og dampskibe. Vigtigst af alt, fortælles om de skæbner, der var knyttet til vandet – fra kaptajner til sømandsenker.

Svendborg besat

Svendborg besat

Fra 9. april 1940 til 5. maj 1945 var Svendborg besat af tyskerne. Gå med på en runde, der byder på clearingdrab, modstandskamp og dagligliv.

Billedet er fra d. 18.3.1945, hvor Skattergade 11 blev spængt af det tyske sikkerhedspoliti.

Link til undervisningsmaterialet

Svendborg i middelalderen

Ørkild Voldsted

På turen fortælles historien om det imponerende kongelige byggeri fra middelalderen. Bygherren er kong Valdemar den Store (1157-1182), der påbegynder byggeriet efter han er blevet enekonge i 1157. Han bygger borgen dels for at manifestere sin magt og dels som værn mod Venderne, der hærger de syddanske kyster. Læs mere ..

Sex til alle tider - fra klosterliv til kollektiv

Sex til alle tider - fra klosterliv til kollektiv

Få seksualitetens historie fortalt fra Svendborg, når vi skal bagom den sydfynske idyl. Hør historier om dedikerede blottere, opfindsomme søfolk og helt almindelige mennesker, der gør det, mennesker har gjort til alle tider.

Byens bagside - baggårde, bisser og bordeller

Svendborgs idyl har altid haft en bagside. På denne tur skal vi på en opdagelsesrejse ind i fortidens mørke til en by uden gadebelysning og kloakker, hvor man boede tæt. Her skal vi høre historier om fattigdom, råddenskab, skandaler, værtshusliv og slagsbrødre.

Svendborg søfartshistorie med fokus på kvinderne

På denne byvandring er der fokus på kvinderne til Svendborgs søfolk. Mænd stod til søs, og kvinderne blev hjemme og ventede. Eller gjorde de? Søfolkenes koner, kærester og enker styrede hjem og børn, når manden var på havet. Kvinderne kunne både ro, sætte sejl og styre rederier, hvis det blev nødvendigt, og de gjorde det ofte med forbløffende sikker hånd.

Formidling - pris og varighed

Byvandringer
På museets byvandringer oplever du historien lige dér, hvor den skete. Du kan vælge mellem forskellige temaer for byvandringen. Lige fra Svendborg i middelalderen, byens søfartshistorie til byens bagside.

Priser
Gældende ved almindelige byvandringer:
På hverdage: 1.000 kr. for den første time og 500 kr. for efterfølgende timer.
På søn- og helligdage: 1.500 kr. for den første time og 750 kr. for efterfølgende timer.
Har du særlige ønsker, så finder vi ud af det.

Antal
25-30 personer er det optimale, men er I flere kan det også lade sig gøre.

Booking
Ring på telefon 6221 0261 mandag-fredag kl. 10-14 for booking og nærmere information.
Vi anbefaler, at du kontakter os i god tid inden byvandringen finder sted.
Ret til ændringer forbeholdes.