Byvandringer med guide

Svendborg i middelalderen

Svendborg i middelalderen

På byvandringen bevæger vi os inden for middelaldervoldene og besøger kirker, klostre, byporte og voldanlæg og kommer tæt på middelalderbyen og dens beboere. 

Søfartshistorie

Svendborg søfartshistorie

På byvandringen kommer vi tæt på søfartsbyen Svendborg, et af de største danske søfartssamfund både før og nu. I byvandringen fortælles om søfartens udvikling fra små buttede jagter til skonnerter og dampskibe. Vigtigst af alt, fortælles om de skæbner, der var knyttet til vandet – fra kaptajner til sømandsenker.

Svendborg besat

Svendborg besat

Fra 9. april 1940 til 5. maj 1945 var Svendborg besat af tyskerne. Gå med på en runde, der byder på clearingdrab, modstandskamp og dagligliv.

Billedet er fra d. 18.3.1945, hvor Skattergade 11 blev spængt af det tyske sikkerhedspoliti.

Link til undervisningsmaterialet

Svendborg i middelalderen

Ørkild Voldsted

På turen fortælles historien om det imponerende kongelige byggeri fra middelalderen. Bygherren er kong Valdemar den Store (1157-1182), der påbegynder byggeriet efter han er blevet enekonge i 1157. Han bygger borgen dels for at manifestere sin magt og dels som værn mod Venderne, der hærger de syddanske kyster. Læs mere ..

Sex til alle tider - fra klosterliv til kollektiv

Sex til alle tider - fra klosterliv til kollektiv

Få seksualitetens historie fortalt fra Svendborg, når vi skal bagom den sydfynske idyl. Hør historier om dedikerede blottere, opfindsomme søfolk og helt almindelige mennesker, der gør det, mennesker har gjort til alle tider.

Kontakt os, hvis du har særlige ønsker

Formidling - pris og varighed

Byvandringer og foredrag tilrettelægges efter målgruppe, klassetrin, interesser etc.

Byvandringer

Pris efter aftale.
Ring 62 21 02 61 og hør nærmere.

Foredrag
Ring 62 21 02 61 og hør nærmere.