Den sydfynske religionskrig

Den Sorte Boks i Åbyskov

Den Sorte Boks er Svendborg Museums museets mobile udstillingsrum. Årets første udstilling bygger på journalist Mikkel Fønsskovs bog “Oprør” fra 2023. Den kan ses foran DCU-Camping Åbyskov Strand i perioden 23. maj til og med 30. juni. 

Udstillingen er åben alle dage kl. 8-21, og der er gratis adgang.

23. maj – 30. juni 

Alle dage kl. 8-12

Gratis adgang

DCU-Camping Åbyskov Strand, Skårupøre Strandvej 74, 5881 Skårup Fyn

Den sydfynske religionskrig

Det var netop i Skårup og Åbyskov, at der for 200 år siden var et religiøst oprør med præst Peter August Wedel og daglejer Johan Nielsen i hver sin lejr.

Oprøret udgik fra almuen og bondebefolkningen og var rettet mod staten. Konflikten varede i årtier, spredte sig til hele landet og blev en drivkraft i Danmarks transformation fra enevældigt kongerige til demokratisk nation.

Men hvad var det, der foregik her på Sydfyn, og hvorfor opstod der i det hele taget en religionskrig?

Tak til Mikkel Fønskov og Skårup Lokalhistoriske Arkiv for udarbejdelse af udstillingen. Tak til SuperBrugsen Skårup og DCU-Camping Åbyskov Strand for  at stille plads til rådighed for Den Sorte Boks. 

Den Sorte Boks 

Det er navnet på Svendborg Museums mobile museum. Ved hjælp af en ombygget 20 fods container med solceller, alarmer, brudsikre montrer og skarpt indhold sætter vi den sydfynske kulturarv i bevægelse.

Udstillingscontaineren kan skifte indhold fra dag til dag og skaber hidtil uset gennemslagskraft for kulturarven. Der er ingen grænser for, hvor historien findes. Med museumscontaineren er der ingen grænser for, hvor den kan formidles.