Udstilling: Magtens grundstof

Svendborg Museum deltager i projektet "Fortiden i Fremtiden", som viser, hvordan ny teknologi hjælper med at bevare og udforske museale genstande.

I udstillingen "Magtens grundstof" undersøger - og afslører - XRF-scanneren,  hvad historiske genstande består af, for ikke alt, der glitrer, er guld! Naturvidenskab møder historie, og du kan som publikum opleve, hvordan naturvidenskabelige teorier og teknikker bruges i praksis. Hvordan kan vi finde ud af, hvilke grundstoffer en arkæologisk eller nyere genstand består af? XRF-scanneren er en håndholdt scanner, der ved hjælp af røntgenstråler afslører om guldfundet i virkeligheden er messing, om den gamle udstoppede fugl er fyldt med arsenik eller om spejlet er belagt med sølv eller kviksølv. 

Der er åbent onsdage og lørdage kl. 11-14 i Anne Hvides Gård. 

"Fortiden i Fremtiden" varetages af Bevaringscenter Fyn i samarbejde med Østfyns Museer, Øhavsmuseet Fåborg, Marstal Søfartsmuseum, Ærø Museum og Langelands Museum. Projektet løber over 5 år og har til formål at komme under huden på kulturhistorien ved hjælp af nyt udstyr, der kan forbedre bevarings- og forskningsarbejdet med de museale genstande. Projektet er støtte af Albani Fonden, Beckett Fonden, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Arrangement oversigt

Startdato onsdag 12. 05. 2021 11:00
Slutdato lørdag 05. 06. 2021 14:00
Det foregår Anne Hvides Gård

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.