DEN SORTE BOKS: Syv Høje

Igennem mere end tre årtier er der på Højensvej vest for Svendborg udgravet syv overpløjede gravhøje. Udgravningerne har budt på flere overraskelser og sjældenheder, der heldigvis har ligget godt bevaret i de mange tusinde år. I august kan man få syn for sagn i Svendborg Museums udstillingscontainer ”Den Sorte Boks” på P-pladsen ved Dagli' Brugsen i Rantzausminde. Boksen er åben hver dag fra 8-21, og besøget er gratis.

Det har i mange år været planen, at der på området, hvor de syv overpløjede høje lå, skulle opføres nye boliger. Men det er blot et par år siden, det lykkedes advokat Søren Ole Knudsen, sammen med firmaet brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S, at realisere denne plan.

Fra oldtidens grav- og bopladser til nutidens nybyggeri er der gået 4-6.000 år. ”Vi mennesker har altid værdsat gode steder at bosætte os. I oldtiden har man nok søgt de frugtbareste jorder, hvor man kunne dyrke sine sparsomme afgrøder eller gå på jagt og samle forråd i den nærliggende skov. I dag er det mere sådan noget som havudsigt eller grønne omgivelser, der er eftertragtet, og begge dele får man med boligområdet ”De Syv Høje””, udtaler arkæolog og museumsinspektør Museum Lone C. Nørgaard, der har stået for de seneste udgravninger i området.


Rantzausminde DJI 0054 x300Rantzausminde NG x300
Læs mere om Den sorte Boks

Arrangement oversigt

Startdato tirsdag 04. 08. 2020 14:00
Slutdato torsdag 03. 09. 2020 21:00
Det foregår Dagli'Brugsen, Rantzausminde

Tilmelding eller login til medlemsforeningen

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.