Museumsforeningen

05
okt
2023

Møde i Museumsforeningen

torsdag 5. oktober 2023 19:00 -21:00
Tilmelding nødvendig
Møde i Museumsforeningen

I lyset af det kommende Museum Sydfyn skal Museumsforeningens vedtægter ajourføres, ligesom der er valg til bestyrelsen. Medlemmer af Museumsforeningen indkaldes til møde torsdag den 5. oktober kl. 19.00-21.00 på det nye SIMAC, Nordre Havnevej 4, 5700 Svendborg. 

HUSK tilmelding
Tilmelding er nødvendig af praktiske hensyn. Skriv til eller ring på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. Tilmelding senest søndag den 1. oktober.

Dagsorden for mødet i Museumsforeningen
Torsdag 5. oktober kl. 19.00-21.00
1)  Gennemgang og beslutning af vedtægter for støtteforeningen - j.fr. vedlagte udkast
Som følge af fusionen mellem Ærø Museum og Svendborg Museum til Museum Sydfyn skal støtteforeningen for Svendborg Museum omdannes fra at være indskrevet i § 13 i vedtægterne for Svendborg Museum til at være en selvstændig forening, som støtter Museum Sydfyn. Støtteforeningens nuværende medlemmer af Svendborg Museums bestyrelse, har med afsæt i § 13 i de nuværende vedtægter udarbejdet vedlagte forslag.

2) Valg til Museum Sydfyns bestyrelse - j.fr § 8 udkast til vedtæger
Under forudsætning af at forsamlingen tiltræder de fremlagte vedtæger afholdes valg til Museum Sydfyns bestyrelse, som tiltræder pr. 1/1 2024.

Èt medlem vælges for 3 år
Èt medlem vælges for 2 år
- j.fr. § 10 i vedtægerne for Museum Sydfyn
Opstilling kan foregå på mødet.

Fra Svendborg Museums nuværende bestyrelse opstiller:
Ida Langkilde Lauridsen
Peter Bjerregaard Andersen

3) Valg til støtteforeningens bestyrelse - j.fr. § 9
Under forudsætning af at forsamlingen tiltræder de fremlagte vedtægter afholdes valg til støtteforeningens bestyrelse.
Opstilling kan foregå på mødet.

4) Evt.
På gensyn til årsmøde mandag d. 11/3 2024 - igen under forudsætning om tiltrædelse af § 5 i de fremlagte vedtægter.

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.