Den Sorte Boks: Grundtvigianerne i Vejstrup

Den Sorte Boks er Svendborg Museums mobile museum. Vi rykker Boksen rundt i kommunen og fortæller historien om det sted, hvor den står. Fra midten af september kan du møde Den Sorte Boks ved Vejstrup Forsamlingshus med en udstilling om Grundtvigianerne i Vejstrup. Arven efter Grundtvig er særligt synlig i landsbyen, der både har en aktiv valgmenighed, en efterskole og en stor opbakning til forsamlingshuset. Hvorfor blev netop Vejstrup et grundtvigiansk kraftcenter? Hvem drev den udvikling? Hvilken kulturarv efterlod de? Og hvordan er man grundtvigianer i 2021? Det giver udstillingen et bud på.

Den Sorte Boks er placeret ved Vejstrup Forsamlingshus. Boksen er åben hver dag kl. 8-21 i perioden 17. september-11. oktober. Der er gratis adgang.

I perioden 1860 – 1907 skød en række bygninger op i Vejstrup med tilknytning til grundtvigianerne og til andelsbevægelsen. De fleste står stadig, men mange har fået ny funktion. Her er et par eksemplar. Find en folder i Den Sorte Boks og gå på opdagelse i Vejstrup.

Vejstrup Friskole. Højskolevej 33
Friskolen begyndte i 1855 som hjemmeskole for Christen Hansens børn på Rosagergård, men snart blev rammerne i det tidligere huggehus for snævre. I 1860 blev en ny friskole bygget på en udstykning fra Rosagergård, i dag Højskolevej 33. Her blev både opført både skolestue til skolens 50-60 elever og bolig til friskolelærer Rasmus Hansen. Da skolekredsen splittedes efter Rasmus Hansens død, lukkede Vejstrup Friskole i 1885. Da var en del elever flyttet til Oure Friskole, de sidste kom til Øster Åby Friskole.

Fra Højskole til Efterskole. Højskolevej 47-59
I dønningerne efter tabet af Sønderjylland i 1864 begyndte man i Vejstrup at tale om at oprette en højskole. Christen Hansen gav et stykke af Rosagergårds jord, og højskolen blev opført ved frivillige bidrag og frivillig arbejdskraft. Den stod færdig i 1867. I 1870 blev Jens Lund forstander, han købte højskolen i 1883 og drev den videre for egen regning. Frem til 1940 var højskolen på skiftende, private hænder, og især det sidste tiår skrantede den alvorligt. I 1940 var skolen på vej på tvangsauktion, da højskolekredsen valgte at købe den. Den 3. november 1940 genåbnede skolen som Vejstrup Ungdomsskole med 30 elever og Vagn Christensen fra Frederiksborg Højskole som ny forstander. Både han og hans kone havde solide rødder i gymnastikken, der har stået centralt på skolen lige siden. I 2009 ændredes navnet i takt med tiden til Vejstrup Efterskole.

Fra Øvelseshus til Vejstrup Forsamlingshus. Landevejen 26
Vejstrup Skytteforening blev stiftet i 1865, da den nationale forsvarslyst skyllede hen over landet efter tabet af Sønderjylland. Snart kom også gymnastik på programmet. I de første år foregik eksercits og skydeøvelser på marken Bøgesbanke ved Elsehoved. Gymnastikken foregik i Rosagergårds tærskelade, indtil man i 1879 fik opført et øvelseshus ved Vejstrup Højskole. Håndbold og fodbold dyrkede man ikke. I 1911 rykkede gymnastikken ind i det nyopførte forsamlingshus ved gadekæret i Vejstrup by, og det gamle øvelseshus blev senere revet ned. Med forsamlingshuset fik vejstrupperne fra 1911 et mødested til både hverdag og fest. Huset har lagt rum til folkedansere, gymnastikopvisninger, foredrag, familiefester, høstfester, møder og meget mere. Det 110 år gamle Vejstrup Forsamlingshus lever stadig, trods mange op- og nedture gennem årene. En ting er sikkert: Vejstrupperne har altid stået sammen, når forsamlingshuset var truet. Således også i 2020-21, hvor lokalsamfundet har skaffet 300.000 kr. til medfinansiering af et ambitiøst udviklingsprojekt for huset.

På billedet ses Peder Nielsen Lindegaard. Han var grundtvigianer af hjertet, mangeårig formand for Skytteforeningen, formand for sognerådet, aktiv i valgmenigheden – og initiativtager til mejeriet i Vejstrup. Billedet er fra omkring 1895 og udlånt fra Gudme Lokalarkiv.

Arrangement oversigt

Startdato fredag 17. 09. 2021 8:00
Slutdato mandag 11. 10. 2021 21:00
Det foregår Vejstrup Forsamlingshus

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.