DEN SORTE BOKS: Fællesskaber i Lakkendrup

Landsbyer og fællesskab. De to ord klæber sammen, for det gode landsbyliv har altid været afhængigt af hvordan landsbyboerne kommer ud af det med hinanden.

Med udstillingen ”Fællesskaber i Lakkendrup” sætter Svendborg Museum landsbyfællesskabet under lup: Hvad var det? Hvad blev det? Hvad er det i dag?

Lakkendrup, der i middelalderen blev grundlagt af udflyttere fra Gudbjerg, har gennem tiderne haft tre forskellige landsbylaug. Med udgangspunkt i dem beretter udstillingen om landsbyfællesskabet før 1800, dengang alle var fæstebønder og skulle enes om markarbejdet; om det fællesskab der løste lokale problemer i perioden 1840-1940 hvor alle var blevet selvejere, men stadig havde nogle fælles interesser – og om nutidens fællesskab, hvor landsbylauget understøtter det lokale sammenhold.

I montrerne vises genstande fra Lakkendrup før og nu – fra mosefund til fest-rekvisitter.
Endelig fortæller forfatteren Mikael Josephsen på video om at komme til Lakkendrup som 17-årig og finde et fællesskab, han hidtil kun havde turde drømme om.

Selvom udstillingen tager afsæt i Lakkendrup, handler den i princippet om alle landsbyers historie, for det gode liv på landet har altid været afhængigt af, hvad landsbyboerne har formået at løfte i fællesskab. 

Den Sorte Boks står på legepladsen i Lakkendrup (Sortemosevej 9) og har åben hver dag kl. 8 – 21 frem til 30. september.

Læs mere om Den sorte Boks

Arrangement oversigt

Startdato onsdag 16. 09. 2020 8:00
Slutdato onsdag 16. 09. 2020 21:00
Tilmeldingen åbner tirsdag 15. 09. 2020 21:00
Det foregår Legepladsen i Lakkendrup

Tilmelding eller login til medlemsforeningen

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA, VIKING og PINGVINEN er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. BaggårdTeatret, et værtshus, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge, og at det kan være andre, der står for billetsalget.