De frivillige fra Museumshavens Venner har fået en fin stor check fra Fionia Fonden på 25.450 kr. Pengene skal gå til genetablering af gangstierne i den gamle fattiggårdshave. 

Tusind tak til Fionia Fonden - men også en kæmpestor tak til de frivillige, som lægger en fantastisk stor indsats i at dyrke og genetablere den historiske have. 

Stensaetning260216 774x436
Arbejdet gik straks igang, og her ses en af stensætningerne d. 26. februar, og der er stadig gang i arbejdet her d. 11. april. Foto: Marianne Berthing.

Stensetning110416 774x436

Forsorgsmuseet, Horsens Museum og spiludviklerfirmaet TripleDesign 
har i tæt samarbejde med Svendborg Kommunes udskolingsklasser 
og en undervisningskonsulent skabt et digitalt dilemmaspil 
til den Åbne Skole.

I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som en række fattige og udsatte danskere 
stod over for under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del i deres historie.

I isvinteren 1940 ankom den hjemløse, forhutlede og forfrosne skibstømrer Albert til Svendborg Fattiggård, hvor han blev spærret inde.
Året efter fandt Albert vejen ud af Fattiggården, da han lod sig hverve til arbejde i Nazityskland og dermed kom til at arbejde for fjenden.

Under besættelsen stod mange fattige danskere over for det samme dilemma: Fattiggård eller Fjendeland?

Godt 400 udskolingselever har i løbet af september og oktober 2015 testet dilemmaspillet. De har igennem arbejdet med bl.a. manuskript, design og lyd været en aktiv del af udviklingsprocessen. 

Det har været en vigtigt del af projektet, at udskolingselever- og lærere har været involveret i spiludviklingen, da det er dem, der skal bruge det færdige produkt. Det har samtidig været en enestående mulighed for i fællesskab at udvikle samarbejdet om Den Åbne Skole. Undervisningskonsulent og lærer Ulrik Vestergaard Jensen har faciliteret processen omkring testdagene.

”Vi har skabt et nyt, anderledes og nationalt tilgængeligt undervisningsmateriale til folkeskolens udskolingsklasser. Undervisningsmaterialet, som er et digitalt dilemmaspil, er baseret på helt ny forskning og helt nye skæbnehistorier, der først nu er blevet gravet frem fra arkiverne. I dette projekt får eleverne altså førsteret til en historie, som hidtil har været ukendt”, fortæller historiker og projektansvarlig Jeppe Wichmann Rasmussen.

Nationalt Videncenter for Historie- og kulturarvsformidling har lavet følgeforskning til projektet, hvor målet har været at undersøge, dokumentere og generere viden i tilknytning til udviklingsprojektet, der søger at styrke det tværinstitutionelle samarbejde mellem skole og museum.

Yderligere information: Jeppe Wichmann Rasmussen, projektansvarsvarlig. Tlf. 30 25 62 11 / mail:

Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og Svendborg Kommune.

 

Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980

Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede verdener og indholder beretninger fra mennesker,
som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv.

Denne bog er den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie
med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger.

I perioden 1933-1980 var Danmark et foregangsland, når det drejede sig om vidtgående indgreb over for udsatte grupper som udviklingshæmmede, børnehjemsbørn og psykiatriske patienter.

Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. Denne bog er den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger.

Bogen ”På kanten af velfærdsstaten” viser, at Danmark meget tidligt indførte en række særlove, der fik afgørende betydning for de udsatte gruppers muligheder for at gifte sig, sætte børn i verden, arbejde og leve frit i samfundet. Stemmeret var frataget et stort antal mennesker i en meget lang periode af historien, samtidig med at indgreb som kastration, sterilisation og lobotomi (det hvide snit) blev udført i et omfang, som det er svært at finde et sidestykke til i andre lande.

Bogen ”På kanten af velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980” er den afsluttende publikation fra Socialministeriet og satspuljepartiernes projekt om udsatte gruppers historie. Projektet har været forankret på Svendborg Museum. 

Projektgruppen bestod af:

Projektleder Jesper Vaczy Kragh, tlf. 30461422,
Antropolog Stine Grønbæk Jensen, tlf. 30461457,  
Historiker Jacob Knage Rasmussen 62176825,

”Museum på Skoleskemaet” er et tværkommunalt og tværfagligt samarbejde mellem Svendborg- og Langelands kommune,
kommunernes skoler samt Svendborg Museum, herunder Forsorgsmuseet, og Langelandsfortet.

Der har mellem skoler og museer i Svendborg og på Langeland længe været et gensidigt ønske om
et tværfagligt samarbejde, men vejen har til tider vist sig lang og snørklet.

Nu har Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling givet 329.500 kr.
til projektet ”Museum på Skoleskemaet”, som skal udpege ”kortere,
hurtigere og nemmere veje at følge end de sædvanlige”.

Formålet med projektet er at inddrage Svendborg Museum og Langelandsfortet langt mere i skolernes undervisning. Projektet skal udvikle nye metoder til skole-museumssamarbejde og i et samarbejde mellem museer og skoler udarbejde undervisningsforløb og læremidler, hvor brugen af genstande og andet kildemateriale, undervisning i kilders anvendelse samt en revitalisering af den klassiske ”genstandskasse” spiller en central rolle.

”De her midler giver os en unik mulighed for at styrke samarbejdet med skolerne, det er et samarbejde, som er utrolig vigtigt for os. Nu vil vi udvide og fremtidssikre det her samarbejde og gøre det endnu mere attraktivt og frugtbart for kommunernes skoler og museer at udnytte hverandres ressourcer. Og så vil vi være eksempler til efterlevelse,” siger museumsinspektør på Forsorgsmuseet Jeppe Wichmann Rasmussen ikke så lidt ambitiøst.

Begge museer får en lærer tilknyttet fast en dag om ugen, som skal hjælpe med at videreudvikle museernes eksisterende- og nye undervisningstilbud og kvalificere dem didaktisk. Desuden vil der blive etableret lærer- og elevpaneler, der hver især skal deltage i møder med de involverede museer en gang hver anden måned. Panelerne skal understøtte forbindelsen mellem museer og skoler. Lærerpanelet skal hjælpe med at give Svendborg Museum og Langelandsfortet kompetencer til bedre at indgå i skolernes hverdag og samtidig give skolernes lærere kompetencer til at bruge museernes ressourcer bedre. Elevpanelet sammensættes af repræsentanter for alle kommunernes skolers elevråd. Elevpanelet skal sikre at eleverne aktivt inddrages som medborgere og medskabere af museernes undervisningstilbud.

Yderligere information: Jeppe Wichmann Rasmussen, Tlf. 30 25 62 11 / mail:

Projektet er støttet af Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

 

Det blev Forsorgsmuseets debatudstilling 
Fattigdom på tværs, som løb med prisen. 

Ud over æren glæder vi os også over den kontante belønning på 75.000 kr.  

Udstillingen kan ses frem til 18. december 2016. 

 Vi er rigtig stolte over, at vores udstilling 'Fattigdom på Tværs' modtog Den Fynske Kulturpris i år. 

Mange ildsjæle har lagt kræfter i og bidraget med historier til udstillingen, som blev skabt af museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen. 

Kirkens Korshærs Varmestue i Svendborg, Forsorgscenter Sydfyn, Mødrehjælpen i Odense og Svendborg Jobcenter har bidraget med genstande og vigtig viden, mens det grafiske udtryk blev skabt af GRAFLab. 

Til udstillingen blev der også skabt et helt særligt digitalt univers af spiludviklerne TripleDesign og forfatteren Michael Valeur. 
App'sn hedder "Flugten fra Fattigdommen"  - og den er selvfølgelig helt gratis.

Er du lærer, er der derudover også GRATIS undervisningsmateriale at hente på museets hjemmeside. 

Udstillingen blev til i kraft af økonomisk støtte fra BikubenFonden og Kulturstyrelsen.

Vi siger TAK til alle, som bidrog til udstillingen og til Lisbeth Zornig, som kom til Svendborg og åbnede den.

Spred gerne rygtet om, at der på Forsorgsmuseet i Svendborg er en udstilling, som skaber debat, dialog og eftertanke.