Smuglernes Paradis – udstilling om smugleriets historie på Sydfyn

Kom tæt på smugleriet som fænomen – fra middelalderens smugleri af kvæg til spritruterne i 60’erne.

Smugleriets har været som at gå over for rødt lys

Selvom vi først kender smugleri fra 1400-tallet, så er det helt sikkert, at i det sekund, der var regler, begyndte smugleriet. Smugleri er også nutid. Af en anonym giver har Svendborg Museum modtaget spiritus og dåseøl, der er smuglet ind fra Tyskland. Det understreger, at smugleriet stadig foregår.

Alle har en smuglerhistorie. Både adel, borgerskab, bønder og byfolk har været i sving. Sågar præsterne. Det peger på, at smugleri har været socialt acceptabelt. Udstillingen undersøger, hvordan det hænger sammen med velfærdsstaten og den højt besungne danske tillid.

Toldere på jagt efter smuglergods. Told- og Skatmuseet.

Skjulte historier og dugfriskt smuglergods

Selvom smugleriet i sagens natur er en historie, der har det bedst skjult, så er der adskillige nye historier og genstande på plads til udstillingen. Svendborg Museum har bl.a. interviewet flere tidligere smuglere for at samle materiale til udstillingen. Af en anonym donor har museet modtaget dugfriskt smuglergods, der viser at smugleriet stadig er i gang.

Udstillingsgæster kan opleve genstande der understreger den menneskelige kreativitet, når det gælder at omgås regler. Smuglernes paradis rummer bl.a. en sprittorpedo, der blev trukket efter hurtigtgående fartøjer i 60'erne og brugt til at smugle hård spiritus til Danmark fra Tyskland.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf fortæller om udstillingen:

"Smugleri er i lang tid blevet betragtet som sjove historier. Men det er mere end det. Smugleriet er en fantastisk indgang til at forstå fortidens mennesker og os selv lidt bedre. Smugleriet, der har været en folkesport for generationer af sydfynboere, understreger i en tid med skandaler i SKAT, at danskernes forhold til staten altid har været til forhandling. Særligt i Det sydfynske Øhav, hvor der er langt til magtens centrum.”

Praktisk information

Smuglernes Paradis er placeret i Rundbuehallerne på Frederiksø.

Åbningstider: Kl. 10-20, alle dage.

Udstillingen kan ses fra d. 5. juli til d. 17. september, når der ikke er events i Rundbuehallerne.

Onsdag d. 23. august kan udstillingen ikke ses.

Entre: Gratis