Svendborgs havnefront - bygninger med historie Se fuld størrelse

Svendborgs havnefront - bygninger med historie

Kom med på en tur langs bolværket på Danmarks bedst bevarede erhvervshavn.

Flere detaljer

150,00 kr

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen får man ingen andre steder et så fint indtryk af danske havnes indretning og funktion i første halvdel af det 20. århundrede. Svendborg Havn har i modsætning til andre havne bevaret sin karakter og sit liv, hvilket gør den til en enestående oplevelse.

Svendborg Museum leder turen og beskriver en perlerække af bygninger på Svendborgs Havnefront, fra den runde lystbådehavn i vest til roklubben i øst. De store og små bygninger fortæller historie om færgefart og mæglervæsen, skibsbygning og rederivirksomhed, handel og produktion, mad og drikke, toldvæsen og havnedrift, fiskeri, fritid - og ventetid.

Fælles for alle bygninger er deres betydning for havnens udvikling, og tilsammen fortæller de derfor hele havnens historie.