Indskolingen

Læs venligst den generelle information for skoler - om gratis brug af museet og gratis udlån af IPads.

Nedenfor er der 3 tilbud: Et gratis, hvor I selv går rundt og bruger museet i forbindelse med jeres undervisning, et, hvor I efter en omvisning arbejder med materialet "Hjælp fattiginspektøren" og et, hvor en museumsformidler arrangerer aktiviteter for jer, som beskrevet nedenfor. Der er også en 4. mulighed: En generel omvisning med en af vores dygtige formidlere, som tilrettelægger omvisningen efter hvilken målgruppe, der er tale om. Læs mere her.

Gå på opdagelse på egen hånd på Fattiggården

Målgruppe: 0.-3. klasse

Kom ind under pigtråden i Nordens bedst bevarede fattiggård og bliv klogere på, hvordan det var at være fattig i Danmark for ca. 100 år siden. Da Fattiggården åbnede i 1872, var den en af mange, men i dag er den den eneste, man stadig kan få at se.

Fag: Dansk, Historie
Varighed: 1 time
Maks. deltagere: 100 elever
Pris: Gratis

På Fattiggården får eleverne et autentisk og tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden.

Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure.

Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Hjælp fattiginspektøren

Målgruppe: 1.-3. klasse

Kom med på en spændende og dialogbaseret rundvisning under pigtråden i Nordens bedst bevarede fattiggård, og få et tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden.

Fag: Dansk, Historie
Varighed: 1½ time
Maks. deltagere: 3 klasser (90 elever)
Pris: 500 kr. pr. klasse
Indhold: Målrettet rundvisning v. formidler (1 t.) og derefter i grupper løsning af opgaver vha. udleveret hæfte.

Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure.

Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Når rundvisningen er slut, inddeles eleverne i grupper på tre-fire personer. Grupperne går herefter på opdagelse i Fattiggården. Eleverne skal vha. den viden, de har fået under rundvisningen, løse opgaver i hæftet ”Hjælp Fattiginspektøren”.

Rundvisning og aktiviteter på Fattiggården

Målgruppe: 1.-3. klasse

Kom med på en rundvisning under pigtråden i Nordens bedst bevarede fattiggård og bliv klogere på, hvordan det var at være fattig i Danmark for ca. 100 år siden.

Fag: Dansk, Historie
Varighed: 2,5 time
Maks. deltagere: 30 elever
Pris: 800 kr.
Indhold: Målrettet rundvisning med aktiviteter, i grupper løsning af opgaver vha. udleveret hæfte og til sidst evaluering - altsammen arrangeret af museets formidler.

Herefter starter en rundvisning på Fattiggården. I løbet af rundvisningen får eleverne mulighed for at prøve nogle af de arbejdsopgaver, som Fattiggårdens indlagte mænd og kvinder hver dag skulle tage sig af, bl.a. vævning af kokosmåtter og skærveknusning. Der kommer også fedtemadder på bordet i Fattiggårdens spisestue, så eleverne kan smage, hvad de indlagte spiste.

Når rundvisningen er slut, inddeles eleverne i grupper på tre-fire personer. Grupperne går herefter på opdagelse i Fattiggården. Eleverne skal vha. den viden, de har fået under rundvisningen, løse opgaverne i hæftet ”Hjælp Fattiginspektøren”.

Til slut mødes elever og lærere med museets formidler og evaluerer dagens oplevelse.

Mellemtrinnet


Læs venligst den generelle information for skoler - om gratis brug af museet og gratis udlån af IPads.

Nedenfor er der 3 tilbud: Et gratis, hvor I selv går rundt og bruger museet i forbindelse med jeres undervisning, et, hvor I efter en omvisning arbejder med materialet "Hjælp fattiginspektøren" og et, hvor en museumsformidler guider jer gennem et undervisningsforløb. Der er også en 4. mulighed: En generel omvisning med en af vores dygtige formidlere, som tilrettelægger omvisningen efter hvilken målgruppe, der er tale om. Læs mere her.

Gå på opdagelse på Fattiggården

Målgruppe: 4.-6. klasse

På Fattiggården får eleverne et autentisk og tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden, og hvad hjælpen kostede. 

Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag
Varighed: 1 time
Maks. deltagere: 100 elever
Pris: Gratis

Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure.

Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Hjælp fattiginspektøren

Målgruppe: 4.-6. klasse

Kom med på en rundvisning under pigtråden i Nordens bedst bevarede fattiggård, og få et autentisk og tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden.

Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag
Varighed: 1½ time
Maks. deltagere: 3 klasser (90 elever)
Pris: 500 kr. pr. klasse
Indhold: Målrettet rundvisning v. formidler (1 t.) og derefter i grupper løsning af opgaver vha. udleveret hæfte.

Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens mure.

Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler ved fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Når rundvisningen er slut, inddeles eleverne i grupper på tre-fire personer. Grupperne går på opdagelse i Fattiggården. Hver gruppe får udleveret en iPad. Ved hjælp af de udleverede iPads skal eleverne scanne QR-koder på museet. QR-koderne linker til 16 korte film om Fattiggården. Disse film og den viden, de har fået under rundvisningen, skal eleverne bruge til at løse opgaverne i hæftet ”Hjælp Fattiginspektøren”. 

Ghostwalks på Fattiggården

Målgruppe: 5.-6. klasse

Eleverne skal dramatisere virkelige begivenheder fra Svendborg Fattiggårds historie og kommer derved helt tæt på nogle af de mennesker, som har været indespærret på anstalten gennem tiden.

Fag: Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Samfund
Varighed: 3 timer
Maks. deltagere: 30 elever
Pris: 800 kr

Dagen starter med en rundvisning på Fattiggården. Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol, hvor de kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen inddeles eleverne i grupper på mellem to og fire personer. Hver gruppe får udleveret et lille manuskript. Hvert manuskript indeholder en fortolkning af en historisk begivenhed fra Fattiggårdens historie, som eleverne herefter øver med det formål at dramatisere begivenheden for deres klassekammerater. Lærere og museets formidler hjælper eleverne med instruktion og input. Eleverne får udleveret udklædningstøj og rekvisitter. Manuskripterne indeholder ud over den scene, som eleverne skal spille, også en kort beskrivelse af den autentiske historie, som scenen er baseret på.

Når eleverne har øvet deres scener, går klassen i samlet flok rundt på Fattiggården og ser hinandens skuespil. Efter hvert skuespil fortæller de elever, som har spillet scenen, den virkelige historie bag.

Efter at have set hinandens skuespil mødes elever, lærere og formidler i Fattiggårdens formidlingsrum ”Klistersalen” og taler om det, de i fællesskab har oplevet.

Gymnasiet

Læs venligst den generelle information for skoler - om gratis brug af museet og gratis udlån af IPads.

Nedenfor er der 4 tilbud: Et gratis, hvor I selv går rundt og bruger museet i forbindelse med jeres undervisning, og to hvor en museumsformidler guider jer gennem et undervisningsforløb, og et fjerde, som kan foregå hjemme hos jer selv, og hvor I kan hente dilemmaspillet og undervisningsmaterialet på nettet, eller I kan spille det her på Fattiggården under ledelse af en museumformidler og i de autentiske rammer, hvor en stor del af de historiske begivenheder, som spillet formidler, fandt sted. Pris for forløb med formidler: 800 kr.

Der er også en 5. mulighed: En generel omvisning til 500 kr. med en af vores dygtige formidlere, som tilrettelægger omvisningen efter hvilken målgruppe, der er tale om. Læs mere her.  

Få indblik i dansk velfærdshistorie

På Fattiggården får eleverne et tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden.

Fag: Dansk, Historie, Samfundsfag
Varighed: 1 time
Maks. deltagere: 100 elever
Pris: Gratis

Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. De ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste og hvilket tøj, de skulle have på. 

Forsorgsmuseet har desuden en stor udstilling, ”Du skal ikke tænke på din mor og din far”, om forholdene på danske børnehjem fra midten af 1800-tallet frem til 1960’erne. Udstillingen rummer mange rørende og rystende historier.

Læs mere om udstillingen

I maj 2014 åbnede Forsorgsmuseet en ny udstilling, ”Fattigdom på Tværs”, som stiller fattigdom før og nu over for hinanden og ansporer museets besøgende til at deltage i fattigdomsdebatten - findes der fattigdom i Danmark i dag?

Læs mere om udstillingen

Argumentkamp

Rundvisning og argumentkamp på Fattiggården - hvad var fattigdom før, hvad er det i dag, og skal vi have en fattigdomsgrænse eller ej?

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie.
Varighed: Ca. 2,5 time
Maks. deltagere: 30 elever
Pris: 800 kr.

Dagen starter med en dialogbaseret rundvisning på Fattiggården. Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Undervejs fortælles også historierne om en række af de mennesker, som har været indespærret på Fattiggården i tidens løb. Det kan eksempelvis være den barske fortælling om Peter Jørgensen, bedre kendt som ”Fattiggårdens skræk”, om Hermann, som i dag bedst kendes under aliasset ”Flugtkongen fra Slesvig” og Alma, som var indlagt på Fattiggården i 45 år.

Rundvisningen slutter i debatudstillingen ”Fattigdom på tværs”, som vandt Den Fynske Kulturpris 2015. Udstillingen stiller fattigdom før og nu over for hinanden og indbyder til en dialog om fattigdom i dagens Danmark. I dette forløb tjener udstillingen som en optakt til en ”argumentkamp” - en debat om, hvorvidt vi har brug for en fattigdomsgrænse eller ej.

Når rundvisningen er slut, inddeles eleverne i grupper på tre-fire personer. Museets formidler beslutter, hvilke grupper der er for en fattigdomsgrænse og hvilke grupper, der er imod. Elevernes personlige overbevisning skal de se bort fra. Hver gruppe får udleveret en iPad. Ved hjælp af de udleverede iPads og i "Fattigdom på Tværs" skal eleverne nu søge informationer om fattigdomsgrænsen og argumenter for eller imod.

Når eleverne har samlet informationer, samles hele klassen i museets formidlingsrum. Her finder argumentkampen sted. Den tager form som en paneldebat, hvor de grupper, der er for en fattigdomsgrænse, danner fælles front mod dem, der er imod og vice versa. Museets formidler er ordstyrer og ”djævlens advokat” og samler op, når eleverne har debatteret færdig.

Undervisningsmateriale

Skjulte Danmarkshistorier

Eleverne skal arbejde med og udvikle deres forståelse af tre centrale socialhistoriske begreber: Fattigdom, hjemløshed og at være socialt udsat. De skal se en række barske og rørende skæbnebårne dokumentarfilm og blive vist rundt i Nordens bedst bevarede fattiggård.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie.
Varighed: 2 timer og 50 min. med pause, 2 timer og 20 min. uden pause.
Maks. deltagere: 30 elever

Pris: 800 kr.

Dagen starter i museets Klistersal, hvor formidleren faciliterer en "blank snak" om fattigdom, hjemløshed og socialt udsatte. Eleverne skal sætte ord på, hvad de forstår ved de tre begreber og udarbejde en liste med de ord, som de mener beskriver begreberne. Denne del tager ca. 25 min.

Når listen er udarbejdet skal eleverne se film "on location". Først tre korte dokumentarfilm (samlet 35 min.), der fletter skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Filmenes hovedpersoner er Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt. De har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I fortiden møder vi Albert, Rasmine og Peter, som alle har været indlagt på Svendborg Fattiggård og kæmpet en hård og ubarmhjertig kamp for at finde en plads i samfundet.

Efter filmvisningen får eleverne en dialogbaseret rundvisning (ca. 45 min.) på Fattiggården. Eleverne træder ud under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige, som de netop har hørt fortællinger om på film, forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen skal eleverne se tre korte temafilm (samlet ca. 10 min.). I disse film  danner forholdene på fortidens fattiggård udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Dagen afrundes herefter med en ny snak om begreberne fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed, og der udarbejdes en ny liste. Denne del tager ca. 25 min.

Fattiggård eller fjendeland

Et levende og medrivende digitalt dilemmaspil. I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som en række fattige og udsatte danskere stod over for under 2. Verdenskrig, og dermed tage del i deres historie.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie.
Varighed: 45 min., hvis I spiller "Fattiggård eller fjendeland" på klassen. Ca. 2.5 time, hvis I kombinerer det med et besøg og spiller det i de autentiske rammer på Svendborg Fattiggård - i dag Danmarks Forsorgsmuseum. Link til spillet.
Maks. deltagere: 30 elever

Pris: På klassen: Gratis. På Forsorgsmuseet: 800 kr.

Ved at spille ”Fattiggård eller fjendeland” oplever eleverne, hvordan livet var for en gruppe socialt udsatte danskere under 2. Verdenskrig. I spillet stilles eleverne over for de samme svære dilemmaer, som adskillige mænd på fattiggårde landet over stod over for. På fattiggårdene var man spærret inde bag høje mure og pigtråd, men fik man arbejde, opnåede man samtidig tilladelse til at forlade anstalterne. Derfor valgte mange mænd at lade sig hverve til tysklandsarbejde i et forsøg på at undslippe anstalterne og klare sig selv. Spillet er forskningsbaseret og bygger på helt ny forskning - alle scenarier er autentiske.

Formålet med dilemmaspillet er at give eleverne et indblik i en mindre kendt del af fortællingen om den tyske besættelse af Danmark 1940-45. "Fattiggård eller fjendeland" er gratis at benytte. Spillet er udviklet af Danmarks Forsorgsmuseum i samarbejde med Horsens Museum og spiludvikleren TripleDesign, 20 svendborgensiske og horsensianske udskolingsklasser og en undervisningskonsulent, som har kvalificeret indholdet didaktisk.

Ud over spillet finder du også en lærervejledning til dilemmaspillet, forslag til et undervisningsforløb til historie med spillet som omdrejningspunkt og et eksempel på inddragelse af dilemmaspillet i historieprøven. Derudover finder du skemaer med bud på, hvilke læringsmål spillet understøtter i fagene historie, samfundsfag, dansk og kristendomskundskab.

En del af det omfattende kildemateriale, som danner grundlaget for spillets historie, finder du på hjemmesiden under fanebladet ”Kildesamling”. Kildematerialet består af reglementer for tre fattiggårde, afhøringsskemaer, politirapporter, artikler, litteratur og historiske fotos fra perioden 1936-1945 samt klip fra tv-serien “Tysklandsarbejderne”. Dele af kildematerialet indgår i undervisningsforløbet, mens dele af materialet ikke gør. Der er således både mulighed for at bruge kildematerialet i det allerede udarbejdede undervisningsforløb eller bruge materialet til at stykke sit eget forløb sammen.

Udviklingen af spillet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Udskolingen

Læs venligst den generelle information for skoler - om gratis brug af museet og gratis udlån af IPads.

Nedenfor er der 4 tilbud: Tre hvor en museumsformidler guider jer gennem et undervisningsforløb, og et fjerde, som kan foregå hjemme hos jer selv, og hvor I kan hente dilemmaspillet og undervisningsmaterialet på nettet, eller I kan spille det her på Fattiggården under ledelse af en museumformidler og i de autentiske rammer, hvor en stor del af de historiske begivenheder, som spillet formidler, fandt sted. Pris for forløb med formidler: 800 kr.

Der er også en 5. og en 6. mulighed: En generel omvisning til 500 kr. med en af vores dygtige formidlere, som tilrettelægger omvisningen efter hvilken målgruppe, der er tale om. Læs mere her.  Og endelig en gratis, hvor I selv går rundt og bruger museet i forbindelse med jeres undervisning.

Ghostwalks på Fattiggården

Målgruppe: 7.-9. klasse

Eleverne skal dramatisere virkelige begivenheder fra Svendborg Fattiggårds historie og kommer derved helt tæt på nogle af de mennesker, som har været indespærret på anstalten gennem tiden.

Fag: Dansk, Drama, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Samfund
Varighed: 3 timer
Maks. deltagere: 30 elever
Pris: 800 kr.

Dagen starter med en rundvisning på Fattiggården. Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen inddeles eleverne i grupper på mellem to og fire personer. Hver gruppe får udleveret et lille manuskript. Hvert manuskript indeholder en fortolkning af en historisk begivenhed fra Fattiggårdens historie, som eleverne herefter øver med det formål at dramatisere begivenheden for deres klassekammerater. Lærere og museets formidler hjælper eleverne med instruktion og input. Eleverne får udleveret udklædningstøj og rekvisitter. Manuskripterne indeholder ud over den scene, som eleverne skal spille, også en kort beskrivelse af den autentiske historie, som scenen er baseret på.

Når eleverne har øvet deres scener, går klassen i samlet flok rundt på Fattiggården og ser hinandens skuespil. Efter hvert skuespil fortæller de elever, som har spillet scenen, den virkelige historie bag.

Efter at have set hinandens skuespil mødes elever, lærere og formidler i Fattiggårdens formidlingsrum ”klistersalen” og taler om det, de i fællesskab har oplevet.

Argumentkamp

Målgruppe: 7.-10. klasse

Rundvisning og argumentkamp på Fattiggården - hvad var fattigdom før, hvad er det i dag, og skal vi have en fattigdomsgrænse eller ej?

Fag: Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Samfundsfag
Varighed: Ca. 2,5 time
Maks. deltagere: 30 elever
Pris: 800 kr.

Dagen starter med en dialogbaseret rundvisning på Fattiggården. Eleverne træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Undervejs fortælles også historierne om en række af de mennesker, som har været indespærret på Fattiggården i tidens løb. Det kan eksempelvis være den barske fortælling om Peter Jørgensen, bedre kendt som ”Fattiggårdens skræk”, om Hermann, som i dag bedst kendes under aliasset ”Flugtkongen fra Slesvig” og Alma, som var indlagt på Fattiggården i 45 år.

Rundvisningen slutter i debatudstillingen ”Fattigdom på tværs”, som vandt Den Fynske Kulturpris 2015. Udstillingen stiller fattigdom før og nu overfor hinanden og indbyder til en dialog om fattigdom i dagens Danmark. I dette forløb tjener udstillingen som en optakt til en ”argumentkamp” - en debat om, hvorvidt vi har brug for en fattigdomsgrænse eller ej.

Når rundvisningen er slut, inddeles eleverne i grupper på tre-fire personer. Museets formidler beslutter, hvilke grupper der er for en fattigdomsgrænse og hvilke grupper, der er imod. Elevernes personlige overbevisning skal de se bort fra. Hver gruppe får udleveret en iPad. Ved hjælp af de udleverede iPads og i "Fattigdom på Tværs" skal eleverne nu søge informationer om fattigdomsgrænsen og argumenter for eller imod.

Når eleverne har samlet informationer, samles hele klassen i museets formidlingsrum. Her finder argumentkampen sted. Den tager form som en paneldebat, hvor de grupper, der er for en fattigdomsgrænse, danner fælles front mod dem, der er imod og vice versa. Museets formidler er ordstyrer og ”djævlens advokat” og samler op, når eleverne har debatteret færdig.

Undervisningsmateriale

Skjulte Danmarkshistorier

Målgruppe: 7.-10. klasse

Eleverne skal arbejde med og udvikle deres forståelse af tre centrale socialhistoriske begreber: Fattigdom, hjemløshed og at være socialt udsat. De skal se en række barske og rørende skæbnebårne dokumentarfilm og blive vist rundt i Nordens bedst bevarede fattiggård.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie.
Varighed: 2 timer og 50 min. med pause, 2 timer og 20 min. uden pause.
Maks. deltagere: 30 elever

Pris: 800 kr.

Dagen starter i museets Klistersal, hvor formidleren faciliterer en "blank snak" om fattigdom, hjemløshed og socialt udsatte. Eleverne skal sætte ord på, hvad de forstår ved de tre begreber og udarbejde en liste med de ord, som de mener beskriver begreberne. Denne del tager ca. 25 min.

Når listen er udarbejdet skal eleverne se film "on location". Først tre korte dokumentarfilm (samlet 35 min.), der fletter skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Filmenes hovedpersoner er Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt. De har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I fortiden møder vi Albert, Rasmine og Peter, som alle har været indlagt på Svendborg Fattiggård og kæmpet en hård og ubarmhjertig kamp for at finde en plads i samfundet.

Efter filmvisningen får eleverne en dialogbaseret rundvisning (ca. 45 min.) på Fattiggården. Eleverne træder ud under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige, som de netop har hørt fortællinger om på film, forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Eleverne ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen skal eleverne se tre korte temafilm (samlet ca. 10 min.). I disse film  danner forholdene på fortidens fattiggård udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Dagen afrundes herefter med en ny snak om begreberne fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed, og der udarbejdes en ny liste. Denne del tager ca. 25 min.

Fattiggård eller Fjendeland

Målgruppe: 7.-10. klasse

Et levende og medrivende digitalt dilemmaspil. I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som en række fattige og udsatte danskere stod over for under 2. Verdenskrig, og dermed tage del i deres historie.

Fag: Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag, Samtidshistorie.
Varighed: 45 min., hvis I spiller "Fattiggård eller fjendeland" på klassen. Ca. 2.5 time, hvis I kombinerer det med et besøg og spiller det i de autentiske rammer på Svendborg Fattiggård - i dag Danmarks Forsorgsmuseum. Link til spillet.
Maks. deltagere: 30 elever

Pris: På klassen: Gratis. På Forsorgsmuseet: 800 kr.

Ved at spille ”Fattiggård eller fjendeland” oplever eleverne, hvordan livet var for en gruppe socialt udsatte danskere under 2. Verdenskrig. I spillet stilles eleverne over for de samme svære dilemmaer, som adskillige mænd på fattiggårde landet over stod over for. På fattiggårdene var man spærret inde bag høje mure og pigtråd, men fik man arbejde, opnåede man samtidig tilladelse til at forlade anstalterne. Derfor valgte mange mænd at lade sig hverve til tysklandsarbejde i et forsøg på at undslippe anstalterne og klare sig selv. Spillet er forskningsbaseret og bygger på helt ny forskning - alle scenarier er autentiske.

Formålet med dilemmaspillet er at give eleverne et indblik i en mindre kendt del af fortællingen om den tyske besættelse af Danmark 1940-45. "Fattiggård eller fjendeland" er gratis at benytte. Spillet er udviklet af Danmarks Forsorgsmuseum i samarbejde med Horsens Museum og spiludvikleren TripleDesign, 20 svendborgensiske og horsensianske udskolingsklasser og en undervisningskonsulent, som har kvalificeret indholdet didaktisk.

Ud over spillet finder du også en lærervejledning til dilemmaspillet, forslag til et undervisningsforløb til historie med spillet som omdrejningspunkt og et eksempel på inddragelse af dilemmaspillet i historieprøven. Derudover finder du skemaer med bud på, hvilke læringsmål spillet understøtter i fagene historie, samfundsfag, dansk og kristendomskundskab.

En del af det omfattende kildemateriale, som danner grundlaget for spillets historie, finder du på hjemmesiden under fanebladet ”Kildesamling”. Kildematerialet består af reglementer for tre fattiggårde, afhøringsskemaer, politirapporter, artikler, litteratur og historiske fotos fra perioden 1936-1945 samt klip fra tv-serien “Tysklandsarbejderne”. Dele af kildematerialet indgår i undervisningsforløbet, mens dele af materialet ikke gør. Der er således både mulighed for at bruge kildematerialet i det allerede udarbejdede undervisningsforløb eller bruge materialet til at stykke sit eget forløb sammen.

Udviklingen af spillet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Socialfaglige uddannelser

Læs venligst den generelle information for skoler - om gratis brug af museet og gratis udlån af IPads.

Nedenfor er der 4 tilbud: Et gratis, hvor I selv går rundt og bruger museet i forbindelse med jeres undervisning, og to hvor en museumsformidler guider jer gennem et undervisningsforløb, og et fjerde, som kan foregå hjemme hos jer selv, og hvor I kan hente dilemmaspillet og undervisningsmaterialet på nettet, eller I kan spille det her på Fattiggården under ledelse af en museumformidler og i de autentiske rammer, hvor en stor del af de historiske begivenheder, som spillet formidler, fandt sted. Pris for forløb med formidler: 800 kr.

Der er også en 5. mulighed: En generel omvisning til 500 kr. med en af vores dygtige formidlere, som tilrettelægger omvisningen efter hvilken målgruppe, der er tale om. Læs mere her.  

Få indblik i dansk velfærdshistorie

Hvad kom før velfærdsstaten? På Fattiggården får man et tankevækkende indblik i, hvilken hjælp det danske samfund tilbød de mennesker, der ikke kunne klare sig selv for 50-150 år siden.

Maks. deltagere: 100 studerende
Pris: Gratis

Træd ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. Se de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. Se også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste og hvilket tøj, de skulle have på.
I maj 2014 åbnede museet en ny udstilling, ”Fattigdom på Tværs”, som stiller fattigdom før og nu over for hinanden og ansporer museets besøgende til at deltage i fattigdomsdebatten - findes der fattigdom i Danmark i dag?

Læs mere om udstillingen

Danmarks Forsorgsmuseum har desuden en stor udstilling, ”Du skal ikke tænke på din mor og din far”, om forholdene på danske børnehjem fra midten af 1800-tallet frem til 1960’erne. Udstillingen rummer mange rørende og rystende historier.

Læs mere om udstillingen

Argumentkamp

Rundvisning og argumentkamp på Fattiggården - hvad var fattigdom før, hvad er det i dag, og skal vi have en fattigdomsgrænse eller ej?

Varighed: Ca. 2,5 time
Maks. deltagere: 30 studerende
Pris: 800 kr.

Dagen starter med en dialogbaseret rundvisning på Fattiggården. I træder ind under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. I ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. I ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Undervejs fortælles også historierne om en række af de mennesker, som har været indespærret på Fattiggården i tidens løb. Det kan eksempelvis være den barske fortælling om Peter Jørgensen, bedre kendt som ”Fattiggårdens skræk”, om Hermann, som i dag bedst kendes under aliasset ”Flugtkongen fra Slesvig” og Alma, som var indlagt på Fattiggården i 45 år.

Rundvisningen slutter i debatudstillingen ”Fattigdom på tværs”, som vandt Den Fynske Kulturpris 2015. Udstillingen stiller fattigdom før og nu over for hinanden og indbyder til en dialog om fattigdom i dagens Danmark. I dette forløb tjener udstillingen som en optakt til en ”argumentkamp” - en debat om, hvorvidt vi har brug for en fattigdomsgrænse eller ej.

Når rundvisningen er slut, inddeles de studerende i grupper på tre-fire personer. Museets formidler beslutter, hvilke grupper der er for en fattigdomsgrænse og hvilke grupper, der er imod. De studerendes personlige overbevisning skal de se bort fra. Hver gruppe får udleveret en iPad. Ved hjælp af de udleverede iPads og i "Fattigdom på Tværs" skal de nu søge informationer om fattigdomsgrænsen og argumenter for eller imod.

Når de studerende har samlet informationer, samles vi i museets formidlingsrum. Her finder argumentkampen sted. Den tager form som en paneldebat, hvor de grupper, der er for en fattigdomsgrænse, danner fælles front mod dem, der er imod og vice versa. Museets formidler er ordstyrer og ”djævlens advokat” og samler op, når de studerende har debatteret færdig.

Undervisningsmateriale

Skjulte Danmarkshistorier

De studerende skal arbejde med og udvikle deres forståelse af tre centrale socialhistoriske begreber: Fattigdom, hjemløshed og at være socialt udsat. De skal se en række barske og rørende skæbnebårne dokumentarfilm og bliver vist rundt i Nordens bedst bevarede fattiggård.


Varighed: 2 timer og 50 min. med pause, 2 timer og 20 min. uden pause.
Maks. deltagere: 30 studerende

Pris: 800 kr.

Dagen starter i museets Klistersal, hvor formidleren faciliterer en "blank snak" om fattigdom, hjemløshed og socialt udsatte. De studerende skal sætte ord på, hvad de forstår ved de tre begreber og udarbejde en liste med de ord, som de mener beskriver begreberne. Denne del tager ca. 25 min.

Når listen er udarbejdet skal de studerende se film "on location". Først tre korte dokumentarfilm (samlet 35 min.), der fletter skjulte historier om fortidens og nutidens socialt udsatte og hjemløse ind i hinanden. Filmenes hovedpersoner er Mette, Eli, Henning, Christina og Richardt. De har alle været hjemløse og socialt udsatte. I filmene tager de os med på en rejse i deres egne barske og rørende historier fra Danmark i dag og med tilbage til en tid, hvor fattiggårde og arbejdsanstalter var det primære middel til bekæmpelse af fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed. I fortiden møder vi Albert, Rasmine og Peter, som alle har været indlagt på Svendborg Fattiggård og kæmpet en hård og ubarmhjertig kamp for at finde en plads i samfundet.

Efter filmvisningen får de studerende en dialogbaseret rundvisning (ca. 45 min.) på Fattiggården. De træder ud under den samme pigtråd, som skulle sikre, at de indespærrede fattige, som de netop har hørt fortællinger om på film, forblev bag Fattiggårdens meterhøje mure. De ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i - de rum, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. De ser også, hvor de fattige kom i bad, hvilken mad de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Efter rundvisningen skal de studerende se tre korte temafilm (samlet ca. 10 min.). I disse film danner forholdene på fortidens fattiggård udgangspunkt for samtaler om livet som socialt udsat og hjemløs i Danmark i dag. Dagen afrundes herefter med en ny snak om begreberne fattigdom, hjemløshed og socialt udsathed, og der udarbejdes en ny liste. Denne del tager ca. 25 min.