Fra cølibat i klosteret til frisind i kollektiverne – seksualiteten i Svendborg har gennemgået en voldsom udvikling. Nu kan du komme med på byvandring og via nedslag i byens underliv/kønsliv høre om seksualitetens historie set fra Svendborg.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen, forklarer det ret utraditionelle valg: ”Sex er en menneskelig konstant. Men den måde svendborgenserne har forplantet sig på har ændret sig markant siden byen blev grundlagt sidst i 1100-tallet. Ved at undersøge fortidens seksualitet kan vi komme helt tæt på fortidens mennesker – helt ind i sovekammeret – og opleve, hvordan ting vi i dag tager for givet, ikke er det.”

Byvandringen – som selvfølgelig hedder ”Sex in the city” – blev gennemført første gang den 19. og gentages nu her den 26. april. Den byder på historier fra både middelalder og nyere tid, fra badstuer i 1300-tallet til prostitution i Skattergade omkring år 1900.

Museet har været i arkiverne for at finde helt nye historier frem. Hør fx om træskomand og musiker Andreas Carl Christiansen, der i 1903 blev straffet med vand og brød i 6x5 dage for ”Omgang mod Naturen” med en lille ko, der var opstaldet i Kvægtorvet på Frederiksgade. Hvis Christiansen havde forsøgt det samme i 1700-tallet skulle han, ifølge Danske Lov, der byggede på biblen, brændes. Og det samme skulle i øvrigt den sagesløse ko. På den måde er sagen om Christiansen med til at vise, hvordan lovgivningen omkring seksualitet har ændret sig væk fra en religiøs forskrift.

Vært på byvandringerne er museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen og afdelingsleder Per O. Thomsen.

Mødested: Anne Hvides Gård. 

Tilmelding: Ikke nødvendig - bare mød op.

Deltagelse: 50 kr. Gratis for medlemmer af museumsforeningen.

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA og VIKING er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. Kammerateriet, Café WØ, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge.