Foredraget afholdes i AOF-regi.

Tilmelding her

Under den tyske besættelse, 1940-45, får mindst 101 danskere tilladelse til at forlade arbejdsanstalter og tvangsarbejdsanstalter fordi de lader sig hverve til arbejde i Tyskland. Mindst otte danske anstalter dimitterer indlagte og dermed indespærrede klienter til tysklandsarbejde i perioden. Fælles for dem alle, er det, at de er hjemløse og arbejdsløse, flere af dem har svære alkoholproblemer, nogle er syge og enkelte er psykisk syge.


I foredraget fortælles om disse tysklandsarbejdere, om de anstalter de rejste fra og om forholdene i Tyskland. Som led i foredraget kan man se unikt kildemateriale samt oplevelse arbejdsanstaltens historiske stemning.

Mødested: Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg

Hvem - hvad - hvor?

Hvem kan deltage?
Hvis der ikke står andet, kan alle deltage.
OBS på, at flere af arrangementerne kræver tilmelding.
Sejlturene med KAJA og VIKING er for medlemmer af museumsforeningen.
Sejlturene med  HJORTØ er alene for medlemmer af HJORTØs Venner.

Hvad koster det?

De fleste foredrag og vandringer koster  50 kr.
De fleste af disse tilbud er gratis for medlemmer af museumsforeningen.
Enkelte arrangementer er dyrere eller helt gratis.
Se derfor pris ved det enkelte arrangement. 
På Danmarks Forsorgsmuseum er der entré.
Se priser og rabatter her

Hvor foregår det?
Arrangementerne foregår dels på Forsorgsmuseet, som har til huse i den gamle Fattiggård, Grubbemøllevej 13, dels ude i byrummet, på landet eller på havet.
OBS på, at nogle af aktiviteterne er lavet i samarbejde med andre, hvorfor de kan foregå på f.eks. Kammerateriet, Café WØ, Svendborg Bibliotek eller M/S Helge.